Най-голямата инвестиция, правена в историята на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” в Габрово, е вече реализирана. Над пет и половина милиона се влагат в дейности, които ще направят от лечебното заведение място за модерно здравно обслужване. Проектът се нарича “Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово“
Участието в проекта от страна на Молекюлар Солушънс България е в частта доставка на високотехнологична медицинска апаратура на Siemens Healthcare, която е доставена, монтирана и въведена в експлоатация:
– Ядрено-магнитен резонанс (1,5 тесла)
– PACS – системa (за архивиране на данни и образи)
– Компютърен томограф – 16 – срезов
– Дигитален графично-скопичен рентген
– Рентегенов апарат – С-рамо
– 4D ехографски апарат
Пo-голяма част от инвестицията е осигурена чрез фондовете на ЕС.
Европейският фонд за регионална развитие предоставя 4 678 477, 21 лв., държавният бюджет на България – 825 613, 63 лв., а 31 517, 93 лв. е собствения принос на болницата. Проектът, приключи успешно през декември 2015-та година.