За компанията

Siemens има повече от 166 години опит в разработването на иновации, които допринасят за напредъка в здравеопазването. Компанията е един от най-големите световни доставчици на медицински технологии и лидер в областта на образната и лабораторна диагностика и на ИТ решенията за медицината. Siemens предлага и широко портфолио от клинични консултации, обучения и услуги, които се използват в целия свят и са адаптирани спрямо нуждите на клиентите.

Целта на компанията е да бъде до здравните заведения на всички нива и по цялата верига на здравното обслужване, за да отговори на новите предизвикателства и да осигури успешен преход към медицински услуги от ново поколение.