За компанията

ABT Molecular Imaging Inc. (ABT) е производител на иновативната мини-циклотронна система „Biomarker Generator“, която синтезира единични дози радиофармацевтици за диагностика на ракови заболявания чрез ПЕТ (PET) скенер. Система „Biomarker Generator“ е подходяща за болнични и научни заведения, които търсят независимост от доставчици, оптимизиране на работните си процеси и постигане на по-добри резултати от дейността си.

„Biomarker Generator“ съвместява една цяла лаборатория за приготвяне на изотопи за ПЕТ-скенер само на няколко десетки квадратни метра. Системата включва мини-циклотрон с вградена лъчезащита и автоматизиран модул за радиохимия и качествен контрол на готовия продукт. Предимствата на системата „Biomarker Generator“ пред конвенционалните циклотрони са компактния й размер, улеснена инсталация, опростен начин на работа и поддръжка.