За компанията

Advanced Cyclotron Systems, Inc. (ACSI) e световен лидер в проектирането и изработката на циклотронно оборудване,  включващо циклотрони за производство на  PET и SPECT радиоизотопи.

ACSI има над 20-годишен опит в производството на високодобивни циклотрони за нуждите на медицината и науката. Серията TR циклотрони се използва за производството и дистрибуцията на бачове PET и SPECT радиоизотопи. TR цикотроните намират и широко приложение в научно-изследователската дейност.

Глобалното присъствие на циклотроните на ACSI включва САЩ, Канада, Европа и Азия, където те обслужват нуждите на клиенти като GE Healthcare, MDS Nordion, Cardinal Health, Brookhaven National Laboratory, Covidien, Gemelli Hospital и Bangkok General Hospital.