За компанията

SCINTOMICS е фирма с дългогодишен опит в радиохимията и производител на утвърдените GRP (Good Radiopharmaceutical Practice) модули за радиосинтез. GRP модулите комбинират функционалност и ефективност, отговаряйки на GMP/cGMP изискванията за качество при синтез на радиофармацевтици.

GRP модулите функционират с готови за употреба консумативи и сертифицирани китове с реагенти.

Модулите на SCINTOMICS разполагат със специализиран софтуер, чрез който операторите задават функции на оборудването за приготвяне на различни радиофармацевтици. Това позволява постоянни иновации в използването на радиофармацевтици и въвеждане на нови възможности за синтез на F-18-FDG, F-18-FMC, F-18-FET, F-18-FLT, F-18-FMISO, F-18-Fluoride, C-11-CHO, C-11-MET, Ga-68-DOTANOC, Ga-68-HA-DOTATATE, Ga-68-Pentixafor, Ga-68-Avebetrin, Ga-68-PSMA-HBED, Ga-68-PSMA I&T, Lu-177-PSMA I&T, Lu-177-HA-DOTATATE и др.