Какво ни прави различни

В MSB се стремим да предоставяме цялостни решения, съобразени със специфичните нужди на нашите клиенти. Възприемаме се не като доставчик на апаратура и медицински изделия, а като дългосрочен партньор, поемайки отговорността за внедряването на най-ефикасните и ефективни методики в научната и медицинската практика.

Нужда
Функция
Дизайн
Здраве

Услугите, които предлагаме включват

  • Проектиране
  • Сервизна поддръжка
  • Обучение на кадри
  • Анализ на рентабилността
  • Финансово консултиране
  • Внедряване на проекти и лицензиране
  • Цялостни инженерингови решения
  • Start-up консултиране
  • Анализ и оптимизиране на работните процеси