Ново поколение апаратура, работеща на принципа на брахитерапията за лечение на рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на кожата (немеланомен), ще заработи до няколко месеца в 4 болници в България.

Доставката и инсталацията и сервизната поддръжка на иновативната технология се извършват от Молекюлар Солушънс България, а болниците, който ще използват технологията са УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, УМБАЛ „Александровска“ и „СБАЛ по Онкология“в София.

Иновативната терапия позволява раковите клетки да се унищожават по-бързо, по-безопасно и безболезнено в сравнение със стандартната апаратура, използвана до момента.

Едно от основните предимства на този метод, както е при лечение на рак на гърдата е, че след лумпектомия и последваща брахитерапия, пациентът може да бъде изписан още същия ден за домашно лечение. 

Този вид терапия е значително по-прецизна от конвенционалните, тъй като прилагането й позволява минимизирането или изцяло изключването на допълнително лъчелечение. Друго преимущество е, че е изключително щадяща за понижения имунитет на пациента и за прилежащите здрави тъкани, и не на последно място, безопасна за здравето на медицинските лица, работещи с апаратурата.

 

Производителите от Xoft, както и ние, ексклузивните представители от Молекюлар Солушънс България сме убедени в качеството и ползите от продукта, с който работят над 180 болници в САЩ и Европа, а вече и България. Инвестицията е по „Оперативна Програма за регионално развитие 2007-2013 – Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, финансирана от ЕС.