За компанията

Xoft Inc. е производител на революционната система за интраоперативно лъчелечение (IORT) Axxent. Чрез иновативните подобрения в конвенционалните IORT практики системата Axxent увеличава възможностите за лечение на ракови заболявания, както за лекаря, така и за пациента.

Интраоперативното лъчелечение (IORT) предоставя на клиничните специалисти възможност за провеждане на лъчелечение в операционната зала по време на лумпектомия. Подобрявайки ефекта от лечението и предлагайки широк спектър от приложения (рак на гърда, кожа, шийка на матка), системата Axxent печели широка популярност сред медицинските среди в цял свят.