За компанията

Von Gahlen е модерен, високотехнологичен производител на лъчезащитни продукти с над 40 години опит. Продуктовата гама на фирмата изцяло покрива изискванията на световните регулации относно радиационна безопасност. Von Gahlen предоставя лъчезащитни решения за нуклеарна медицина, гама-спектрометрия, съхранение на радиоактивни отпадъци, лъчезащита на сгради и помещения, а също и разработване на цялостни проекти в част лъчезащита и радиационна безопасност.