През 2015 г. MSB достави и инсталира циклотрон за производство на радиоактивни изотопи В УМБАЛ „Александровска“. Собственото производство на изотопи, необходими за изследване на пациенти с ПЕТ-скенер на пациенти, предоставя добри възможности на болницата за по-добро планиране, увеличаване на броя на изследваните пациенти и сериозна оптимизация на разходите, свързани с това изледване.

Циклотронният комплекс се състои от мини циклотронен апарат (т. нар. бейби циклотрон) за производство на индивидуални дози радиоактивни изотопи 18F и FDG-радиофармацевтици, с капацитет приблизително за 300 пациента на месец, които ще бъдат изследвани с апарата запозитронно-емисионна томография /компютърна томография (РЕТ/СТ) в Клиниката по нуклеарна медицина.

Тенденцията в нуклеарната медицина е намаляване на обемите на циклотроните и автоматизиране на процесите на производство на малки дози радиофармацевтик за кратко време, които да захранват скенера през целия работен график, като по този начин гарантират оптимално използване на ресурса му и повишаване броя на изследваните пациенти. Използването на циклотрон за нуждите на болницата има и редица други предимства:

  • Гарантирани доставки на консуматив за ПЕТ-скенера – краткият период на полуразпад на изотопа (~110 мин.) не позволява да се използва автомобилен транспорт и налага използване на самолет за пренос на дозите. Това, освен че оскъпява доставките, ги прави и зависими в значителна степен от метеорологичните условия.
  • Възможност повече пациенти да бъдат изследвани с апаратурата на Клиниката по нуклеарна медицина – за периода от инсталирането през 2011 г. до м. септември 2015г. за различни изследвания с ПЕТ-скенер са преминали средно по 1300 пациенти годишно, като се има предвид, че прегледи се осъществяват само 2-3 дни в седмицата, заради невъзможността за осъществяване на редовни доставки. Това от своя страна увеличава значително списъка на чакащите за ПЕТ-скенер. При собствено производство на изотопи болницата би могла да изследва над 3000 пациента годишно.
  • Намаляване на цената на единична доза радиоизотоп 18F (FDG) за изследване чрез ПЕТ-скенер – необходимите за изработване на радиоизотоп консумативи (касети и реагенти) са няколко пъти по-евтини от готовия продукт, осигурен от външен доставчик. На практика първоначалната инвестиция за осигуряване на помещения за минициклотрона и за закупуването му се равнява на средствата, необходими за закупуване на радиофармацевтик от външен доставчик за няколко години.
  • По-стерилно и по-сигурно производство без необходимост от наемане на допълнителен специализиран персонал поради напълно автоматизираните процеси и по-лесната процедура на регулация.

Циклотронният комплекс УМБАЛ „Александровска” е втория инсталиран в България и трети в Европа. Средствата за оборудването са осигурени от Министерство на здравеопазването чрез Револвиращия фонд по Заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Заем № 4565 BUL).