Високотехнологичната апаратура е уникална за България и представлява роботизирана система за разтваряне на цитостатици. Роботът подготвя  индивидуализирани, точни дози за химиотерапия на онкологично болни пациенти. Така изготвени индивидуалните дози на всеки пациент гарантира тяхната абсолютна точност и сигурност и изключва всякаква възможност за грешки при дозирането на интравенозни хемотерапевтични лекарствени препарати. Друго основно предимство е, че разтворите се приготвят за минути, а разтварянето се извършва в специални боксове при строго определени правила, което намалява замърсяването, както върху помещенията, така и върху хората, които работят. Роботът за разтваряне на цитостатици в УМБАЛ „Св. Марина“ е първият в България, а в Европа само няколко болници разполагат с модерната система. С внедряването на робота ще бъдат спестени милиони левове, като ще бъде подобрено значително качеството на химиотерапията и ще бъдат намалени злоупотребите със скъпите онко-медикаменти.

Производител на автоматизирания робот е световно известната компания Loccioni Humancare, с официален представител за България – MSB.

Проектът е финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.